Ja es poden demanar els ajuts de menjador del curs 2023-2024

La Conselleria d’Educació i Formació Professional mitjançant la Direcció general de Primera Infància, innovació i Comunitat Educativa, acaba d’obrir la convocatòria d’ajudes individualitzades de menjador escolar per als alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2023/2024.

Les sol·licituds s’han de presentar del 2 al 30 de juny de 2023, degudament emplenades, als centres educatius on es cursen els estudis durant el curs escolar 2023-2024 o a través de la seu electrònica de la CAIB mitjançant certificat digital.

Amb el calendari següent:

· Centres del primer cicle d’educació infantil: del 2 al 15 de juny de 2023

·Centres del segon cicle d’educació infantil: del 22 al 28 de juny de 2023

·Centres d’educació primària o educació secundària:: el 23 al 30 de juny de 2023

Els centres han de publicar el llistat provisional al seu tauler d’anuncis. Passat el període d’al·legacions (deu dies naturals) i una vegada resoltes, si n’hi ha, la llista serà definitiva. D’aquesta forma es preveu que a l’inici de curs l’alumnat al que li correspon una beca la pugui tenir confirmada.

La Convocatòria també preveu un termini específic per l’alumnat d’incorporació tardana que s’obrirà del proper 25 d’abril al 3 de maig de 2024. La llista provisional per a alumnat nouvingut es publicarà als centres abans del dia 30 maig de 2024.

Els ajuts de menjador tenen per objecte atorgar ajuts als alumnes que per la situació econòmica familiar, per circumstàncies sociofamiliars desfavorables o bé per circumstàncies de desplaçament al centre escolar, tenguin més dificultats per atendre el pagament d’aquest servei.

Aquests ajuts s’adrecen a alumnat de centres públics, concertats i de centres de primer cicle d’educació infantil que siguin usuaris del servei de menjador.

Cal fer menció que per primera vegada aquests ajuts cobreixen el 100% del cost del menú.

Es pot trobar tota la informació per formalitzar aquest procés a la web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria.

 

La dotació més alta destinada mai a ajuts de menjador

La convocatòria d’ajuts de menjador del curs 2023/24 té una dotació de 8 milions d’euros.

Amb la aquesta dotació es preveu atendre totes les sol·licituds amb dret a ajuts de menjador que es puguin presentar per al proper curs 2023/24.

El curs 2022-2023 ha tingut 10.904 alumnes beneficiaris d’ajuts de menjador. Això suposa 682 alumnes més que el curs passat. D’aquest total, 4.649 alumnes són de centres concertats i 6.255 de centres públics. Els ajuts arriben a centres públics i concertats i centres 0-3.

Actualment, a les Balears hi ha 187 centres públics amb servei de menjador, dels quals 149 són a Mallorca, 23 a Menorca, 14 a Eivissa i 1 a Formentera. En el primer trimestre del curs està prevista l’obertura de 6 menjadors nous, dels quals 4 a Mallorca i 2 a Formentera.

 

Requisits i ajuts

Poden ser beneficiaris dels ajuts de menjador les unitats familiars que, durant el curs escolar 2023-2024, tenen infants escolaritzats en un centre docent públic no universitari o un centre privat concertat, al segon cicle d’educació infantil, a educació primària o a educació secundària, a més de les unitats familiars que, durant el curs escolar 2023-2024, tenen infants escolaritzats en un centre educatiu de primer cicle d’educació infantil.

Els infants han de ser usuaris del servei de menjador o tenir una plaça reservada al servei de menjador per al curs 2023-2024.

En cas que es compleixin els requisits exposats, es distingeixen dos tipus de beneficiaris:

 

1.Beneficiaris directes:

a) Alumnes que es troben en situació d’acolliment.

b) Família víctima de violència de gènere.

c) Alumnes que tenguin la condició de refugiat (ells o els seus pares o tutors).

2.Beneficiaris per barem :

a) Alumnes en els quals concorren condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables.

b) Alumnes que durant el curs 2023-2024 fan ús del servei de transport escolar en centres on se segueix una jornada partida perquè no disposen de cap altre centre més proper al seu lloc de residència i alumnes escolaritzats en centres educatius fora del seu municipi perquè en el seu no s’imparteixen els estudis que estan cursant.

La quantia dels ajuts s’ha calculat a partir del preu mitjà del cost anual dels menjadors que gestiona la Conselleria d’Educació i Formació Professional  i, s’ha de tenir en compte que en cap cas la quantia de l’ajut pot ser superior al cost del servei de menjador:

 1. Beneficiaris directes:
 • 70 % del cost mitjà del menjador (770 euros)
 1. Per motius socioeconòmics:
 • 30 o més punts: 100 % del cost mitjà del menjador (1.100 euros)
 • De 20 a 29 punts: 80 % del cost mitjà del menjador (880 euros)
 • De 15 a 19 punts: 70 % del cost mitjà del menjador (550 euros)
 • De 10 a 14 punts: 50 % del cost mitjà del menjador (770 euros)
 • De 5 a 9 punts: 25% del cost mitjà del menjador (275 euros)
 1.  Per motius de desplaçament:
 • De 10 a 18 punts: 50 % del cost mitjà del menjador (550 euros)
 • De 5 a 10 punts: 25 % del cost mitjà del menjador (275 euros)
Compartir a
Balearia #MeVoySeguro

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Setmanaris i Revesteixes SL (d'ara endavant, Foodies on Menorca), com a responsable d'aquesta web, l'informa que les dades de caràcter personal que proporcioni emplenant el present formulari seran tractats amb la finalitat d'atendre les seves consultes i remetre-li informació del seu interès. En enviar el formulari, Vostè legitima a Foodies on Menorca i dona el seu consentiment a aquest tractament i registre de les seves dades. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació i supressió de les seves dades contactant amb el Delegat de Protecció de Dades en les formes que s'indiquen en la nostra Política de Privacitat o presentar una reclamació davant l'Agència de Protecció de Dades.