Josep Juaneda: “Farem tot el possible perquè la limitació a l’entrada de vehicles arribi aquest estiu”

Bep Al·lès/Ferreries – El departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, liderat per Josep Juaneda, impulsà la Llei Menorca Reserva de Biosfera que fou aprovada pel plenari del Consell Insular l’abril de l’any passat i, així mateix, va ser aprovada al Parlament de les Illes Balears el passat dimecres 1 de febrer.

Com es sent després de l’aprovació de la llei?

M’omple de satisfacció. La Llei Menorca Reserva de Biosfera és el resultat d’un procés de feina incansable, de l’esforç de moltes persones, i respon a la voluntat de la majoria de menorquins i menorquines. És una llei absolutament necessària per poder dur a terme les polítiques que han de garantir un futur millor per al nostre poble.

Ara tenim el repte i la responsabilitat de prendre les decisions que, amb l’aplicació de la llei,  garanteixin una vida digna per a totes les persones que decideixen residir a Menorca, fent compatible l’activitat econòmica amb la preservació de l’entorn,  mantenint una illa que pugui ser gaudida per les generacions futures.

 Està satisfet amb el document final de la llei?

El document que ha aprovat el Parlament de les Illes Balears respecta l’essència, i els punts fonamentals, de la proposició que es va aprovar en el ple del Consell Insular de Menorca, i per tant, respecta la voluntat de la ciutadania menorquina. El procés de tramitació de la Llei Menorca Reserva de Biosfera en el Parlament ha permès, en tot cas, millores en el redactat i la incorporació d’alguns aspectes puntuals que enriqueixen el document.

A partir d’ara, què suposa aquesta llei?

Primer de tot, hem de destacar que gràcies al finançament, que es garanteix en aquesta norma, podrem intensificar algunes línies de treball o iniciar-ne d’altres:

En matèria de transport públic és imprescindible destinar més recursos per poder augmentar les freqüències i consolidar el model de transport públic que quedarà dissenyat amb el nou contracte del servei.

També és prioritari incrementa el suport econòmic al Contracte Agrari de la Reserva de la Biosfera (CARB) o la col·laboració amb iniciatives com ara la  Custòdia Agrària, que a dia d’avui són un èxit.

Així mateix, també en l’àmbit agroalimentàri calen ajuts per fer viable la producció i el consum de producte local i ecològic.

Per altra part, ja s’està negociant amb la conselleria de Medi Ambient del GOIB les fórmules adients perquè el Consell vagi assumint competències i funcions en matèria de Recursos Hídrics. Aquest procés de negociació va avançant satisfactòriament. L’assumpció de competències en qüestions com la gestió dels torrents o la implantació d’una oficina de l’aigua insular podrien ser imminents.

En un altre ordre de coses,  pel que fa a poder fer una gestió diferenciada des de la nostra illa, hi ha temàtiques sobre les que ja hem començat a treballar,  com ara en l’inici de redacció del Pla Director Sectorial d’Ordenació del Litoral, que ens permetrà regular els punts d’amarrament o la ordenació de l’activitat nàutica.

Tanmateix, també cal ja anar preparant tot el necessari per aplicar la limitació d’entrada de vehicles, matèria en la qual ja hem començat a elaborar  el full de ruta per fer efectiva la seva aplicació.

Finalment, la llei contempla un procés d’eficiència administrativa i per agilitar els processos que ara es veuen alentits per un excés de burocràcia.

Quants fons rebrà Menorca a través d’aquesta llei?

Amb l’aprovació d’aquesta llei, el Consell Insular disposarà d’un total de 5 milions d’euros anuals per gestionar els aspectes més rellevants per a Menorca com a Reserva de Biosfera, un 75% serà aportat pel Govern de les Illes Balears.

Creu que aquest estiu ja es podrà començar a limitar l’entrada de vehicles a l’illa?

Des dels departaments corresponents del Consell ja hem començat a treballar en el procés que ha de regir la regulació d’entrada de vehicles a Menorca. Tal com diu la llei, el Consell haurà d’aprovar un reglament que determini com s’ha de fer aquesta regulació. Mentre no hi hagi reglament, el consell podrà adoptar un acord al ple a partir dels informes corresponents. Per tant, una vegada que ja tenim llei, ara toca treballar en la proposta d’acord que serà aprovada al ple. La nostra intenció és anar aplicant la mesura de forma progressiva.

Farem tot el possible perquè la limitació a l’entrada de vehicles arribi aquest estiu, però cal el compromís i la voluntat política de tot l’equip de govern.

Quins altres reptes creu que ha d’afrontar el Consell Insular els propers anys?

 Seré breu i clar. En primer lloc, la diversificació econòmica que suposa superar la dependència del monocultiu turístic, amb la conseqüent  i necessària reindustrialització, així com fer atractives i rendibles les activitats agràries, ramaderes, pesqueres… Tot apostant alhora per l’artesania i la innovació tecnològica.

Per altra banda, el producte local ha d’arribar a ser l’eix entorn del qual es basi l’economia productiva de la nostra illa.

Calen polítiques tranversals en aquesta línia. La Llei Menorca Reserva de la Biosfera aporta instruments per dur-les a terme, però és necessària la implicació de tots els departaments del Consell Insular i de la resta d’administracions.

Estretament lligat amb tot el que he exposat, hi ha així mateix la greu problemàtica de l’habitatge. La lluita contra la massificació turística ha d’anar acompanyada de polítiques actives de promoció pública d’habitatge, regulació dels preus del lloguer, lluita efectiva contra el lloguer turístic il·legal i, just sigui possible, mesures per frenar la venda  d’immobles a no residents. Per als més joves actuar en aquest camp, amb efectivitat, és absolutament imprescindible a fi que puguin optar a tenir un habitatge digne i assequible.

Si més no, tampoc podem oblidar la importància d’una gestió eficient de l’aigua i dels residus.

Una consideració final?

L’objectiu d’una Reserva de la Biosfera, com Menorca, és compatibilitzar activitat humana i preservació del medi natural. És la única manera de garantir un futur pròsper sense malbaratar els nostres valors, costums i tradicions, i sense destrossar el nostre entorn. En això estem.

Compartir a
Balearia #MeVoySeguro

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Setmanaris i Revesteixes SL (d'ara endavant, Foodies on Menorca), com a responsable d'aquesta web, l'informa que les dades de caràcter personal que proporcioni emplenant el present formulari seran tractats amb la finalitat d'atendre les seves consultes i remetre-li informació del seu interès. En enviar el formulari, Vostè legitima a Foodies on Menorca i dona el seu consentiment a aquest tractament i registre de les seves dades. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació i supressió de les seves dades contactant amb el Delegat de Protecció de Dades en les formes que s'indiquen en la nostra Política de Privacitat o presentar una reclamació davant l'Agència de Protecció de Dades.